‘T Filosofenpad

‘T Filosofenpad

Op zaterdag 22 juni 2014 werd het project “Filosofenpad en Wandel je Wijzer” officieel geopend door de Leusdense wethouder
dhr.Jan Overweg, met medewerking van drie filosofen: Miriam van Reijen, Jan Flameling en de ISVW programma-directeur Erno Eskens.

Bij de borden met de ets-afbeeldingen, opgesteld langs het wandelpad op het terrein van het Landgoed ISVW, verzorgde het drietal filosofen een toelichting, respectievelijk over leven en werk van Aristoteles, Spinoza, en Peter Sloterdijk. Een groep van ca.75 aanwezigen, waaronder de voorzitter en leden van de VVV-promotiecommissie, vele leden “Vrienden van ISVW”, de projectinitiatiefnemers, en kunstvrienden namen actief deel aan de inaugurale wandeling op het terrein. Deze namiddag werd meteen een geslaagde primeur van het beoogde projectdoel: “Wandel je Wijs in Leusden”.
Geschiedenis

De initiatiefnemers Hadewijch Ouwendijk en Hugo de Groote hebben het projectidee “Filosofenpad in Leusden” eerst voorgesteld aan de VVV-promotiecommissie tijdens een werkatelier op 6 mei 2013. Een volwaardig projectdossier “Filosofenpad” werd ingediend en verder toegelicht tijdens een tweede VVV-workshop op 10 juni. De werkateliers waren bedacht door het VVV en hadden als doel een competitie element in te brengen tussen ondernemers uit Leusden die interesse hadden om het potentieel van de recreatieve sector in de gemeente verder te ontwikkelen. De ambitie van de gemeente en het VVV is Leusden te promoten als de ideale plek in Midden Nederland voor wandelaars en fietsers. In de werkateliers werden ideeën en complete projecten voorgesteld en door de aanwezige deelnemers beoordeeld. Uit de 10 ingediende projecten heeft de VVV-promotiecommissie in juli vijf projecten geselecteerd, waaronder dus het “Filosofenpad”. Per eind oktober 2013 berichtte de VVV dat ook de gemeente Leusden formeel had ingestemd met toekenning van de voorgestelde project subsidies. De uitvoering van het project Filosofenpad startte concreet vanaf de maand november 2013

Het project Filosofenpad (Fase-1):

Kort samengevat is tijdens het project een pakket van samenhangende activiteiten ontwikkeld:

  • Productie van een vijf kleuretsen van bekende Europese en andere wijsgeren (markante koppen) met een beroemd citaat van elke filosoof. De selectie voor Fase-1 omvat: een afbeelding van Aristoteles, Erasmus, Spinoza, Jean Jacques Rousseau, en de moderne filosoof Peter Sloterdijk. De kleuretsen werden gescand, digitaal vergroot, en samen met een citaat afgedrukt op een bord plexiglas (60*60 cm) met een speciale inktjetprinter. De borden werden tenslotte ingelijst in een weerbestendig houten frame.
  • Langs een netwerk van wandel en fietspaden aan enkele randen van De Treek werden de vijf kunstwerken in de grond verankerd, telkens op particulier terrein, maar wel duidelijk zichtbaar en herkenbaar vanaf de naast liggende openbare weg. Drie kunstwerken zijn geplaatst op het terrein van het Landgoed ISVW-Internationale School voor Wijsbegeerte-. De twee andere kunstobjecten staan opgesteld –ook op particulier terrein- langs een wandelpad (Paradijsweg en Treekerweg) aan de rand van De Treek.
  • Ten behoeve van de wandelaars en voor de promotie van het project is informatie materiaal geproduceerd, m.n. een brochure (oplage: 400 stuks) “Wandel je Wijs in Leusden-Op filosofenpad en verder” met uitleg over het “Filosofenpad”, een (beknopte) tekst over leven en werk van elke geselecteerde filosoof, een kaartje met het netwerk van bestaande wandelpaden- en de locatie van de kunstobjecten op het nabijgelegen deel van De Treek. Informatie over dit thema-pad is nu ook te vinden op diverse websites, o.m. op de websites van de en de ISVW en van kunstenaar (www.hadewijchouwendijk.com). Het Landgoed ISVW vervult een centrumrol in de uitwerking en uitstraling van dit voorgestelde project.
  • Het is de bedoeling van de initiatiefnemers dat ook Fase-2 van het project wordt uitgevoerd. Fase-2 voorziet nog drie installaties met afbeeldingen van filosofen. E.e.a. is afhankelijk van een nieuwe competitieronde binnen het kader van het Leusdense VVV-programma. De procedure hiervoor –formule werkatelier- start in september 2014.
Date: december 1, 2018
Share: Facebook, Twitter, Google Plus